Khoảng giá

Gạo ST

Gạo ST25 thường

250,000đ 280,000đ

Gạo ST25 An Khang

300,000đ 320,000đ

Gạo ST24

220,000đ 240,000đ

Gạo ST25 A AN

380,000đ 400,000đ

0978 946 046