Khoảng giá

Gạo tám

Gạo Tám Thái Én Đỏ

175,000đ 180,000đ

Tám Điện Biên

180,000đ 190,000đ

Tám Hải Hậu

180,000đ 190,000đ

Tám Xoan Hải Hậu

190,000đ 210,000đ

Tám Thái Đỏ Nhập Khẩu

320,000đ 350,000đ

0978 946 046